АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПОКАЗНИКАМИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ БАСКЕТБОЛІСТІВ 13-14 РОКІВ РІЗНОГО ІГРОВОГО АМПЛУА І ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Наталія Нестеренко (Дніпропетровськ, Україна) |    Завантажити статтю

Постанова проблеми. Баскетбол за своєю популярністю займає одне з провідних місць в світовому спорті. Зміни правил гри і зростаюча конкуренція, а також зниження результатів збірних команд України за останнє десятиліття, висувають нові вимоги до пошуку ефективних засобів і методів побудови багаторічного тренувального процесу в баскетболі. Фахівці з баскетболу [4, 10, 11, 12] вважають, що зниження результатів пов'язано з проблемою побудови підготовки спортсменів на різних етапах багаторічного тренувального процесу. Так недоліки підготовки в юнацькому віці зримо проявляються у виступах збірних команд на міжнародній арені.