ОРГАНІЗАЦІЯ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

  Тетяна Клиндух (Кролевець, Україна) |    Завантажити статтю

Для розкриття творчих можливостей студентів, задоволення їх особистих та суспільних інтересів, викладачам необхідно володіти методиками, які стимулюють конструктивно-критичне мислення, розвивають комунікативні вміння і навички. Цим вимогам відповідають інтерактивні методи навчання. Вони захоплюють студентів, пробуджують у них інтерес і мотивацію, навчають самостійному мисленню і діям.