ФІЗИЧНА РЕКРЕАЦІЯ ВСПОСОБІЖИТТЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

  Василь Дрожжин, Вікторія Григор’єва (Сєвєродонецьк, Україна) |    Завантажити статтю

У сучасних економічних, політичних, екологічних умовах особливу увагу приділяють здоровому способу життя студентів. Така увага обумовлена занепокоєнням суспільства здоров'ям фахівців, що випускаються вищою школою, зростанням захворюваності в процесі професійної підготовки, зниженням дієздатності та фізичної витривалості в трудовій сфері. Визначаються протиріччя між потребою суспільства у здоровій нації та незворотнім погіршенням здоров'я громадян в силу соціально-економічних змін.