ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

  Лілія Романкова (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність дослідження Слід сказати, що філософський аналіз проблеми соціального простору має свою, хоч і небагату, але багатолітню історію. Характеризуючи її, один з найбільш серйозних дослідників цієї проблеми П.Сорокін відзначав, що є дуже небагато спроб дати визначення соціальному простору, систематизувати відповідні поняття. Наскільки мені відомо, після Р. Декарта, Т. Гоббса, В. Лейбніца, В. Вайгеля і інших мислителів ХVІІ століття лише Ф.Ратцель, Г.Зіммель і недавно Е.Дюркгейм, Р.Парк, Е.Богардус, Л. фон Візе та автор цих рядків намагалися приділити більшої уваги проблемі соціального простору і іншим питанням, з нею пов’язаним.