СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОМУ СТИЛІ МОВИ

  Людмила Чижова (Кременчук, Україна) |    Завантажити статтю

Переклад терміна – точне відтворення оригінального терміна засобами рідної мови за умов збереження єдності змісту і стилю [9; 28]. Якщо говорити про мову офіційно-ділового стилю, то треба зазначити, що сучасна мова оперує низкою вимог щодо юридичних термінів, які перекладач має брати до уваги в процесі їхнього перекладу. Так, юридичний термін має: відповідати правилам і нормам відповідної мови; бути систематичним; відповідати конкретній дефініції, що орієнтована на відповідну концепцію; бути відносно незалежним від контексту; бути точним; бути якомога лаконічнішим; бути спрямованим на максимальну відповідність (у рамках відповідної системи термінів); бути виразно нейтральним; бути благозвучним [5; 56]. Лінгвістична трансформація відноситься до способів перекладу, в той час як лексичні трансформації являються творчими прийомами перекладу.