ОРІЄНТАЦІЯ НА ТОЛЕРАНТНЕСТАВЛЕННЯ ДО ІНШОЇ КУЛЬТУРИ

  Яна Ружевич (Миколаїв, Україна) |    Завантажити статтю

У сучасному культурно-цивілізованому просторі постає гостра потреба підготовки випускників загальноосвітньої школи, які виявлятимуть уміння ефективно взаємодіяти з іншими людьми, шанувати гідність кожної особистості. За цих умов особливої актуальності в процесі вивчення світової літератури набуває виховання толерантної особистості, яка має бути відкритою системою, здатною опрацювати велику кількість нової інформації.