ПРО ПОДІЛ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА НАПРЯМАМИ

  Оксана Максименко, Тамара Микал (Київ Україна) |    Завантажити статтю

Процеси, що викликали урізноманітнення завдань навчання мов та поділ їх за напрямами, є однаковими. На думку Р. Р. Джордона, моделі вивчення мов у різних країнах, маючи свої відмінності, містять спільні риси [1, с. 2]. Розглянемо особливості поділу за напрямами навчання іноземним мовам на прикладі англійської. Так, за Д. Хамером, поширений поділ на напрями: англійська для загальних цілей (English for General Purposes) без зосередження на певній галузі; англійська для спеціальних цілей / АСЦ (English for Specific Purposes), де чітко визначається мета навчання мови [2, с. 9–10].