СЕМАНТИЧНІ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ І УКРАЇНСЬКИХ ФО З ВИДОВИМИ НАЗВАМИ-ОРНІТОНІМАМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ СВІЙСЬКИХ ПТАХІВ CHICKEN/ ЦИПЛЯ, GOOSE/ ГУСКА

  Галина Крайчинська (Острог, Україна) |    Завантажити статтю

Семантичні моделі англійських і українських ФО з видовими назвами-орнітонімами на позначення свійських птахів, а саме з компонентами chicken/ ципля, goose/ гуска ще не становили предмет окремого порівняльного аналізу. Опису орнітонімів у мовознавчих дослідженнях частково торкалися Л. Дубова, А. Дочу, О. Селіванова, Д. Ужченко, О. Сімакова та ін. Тому запропонована тема наукової розвідки дозволить прослідкувати як назва орнітоніма впливає на формування конкретної семантичної моделі у двох мовах, яким чином відображаються загальні та універсальні компоненти загальнолюдської культури, утворені на образі орнітонімів, як своєрідність культури і мислення конкретного народу відображають на функціонуванні ФО.