СУФІКСОЇДИ У СЛОВОТВІРНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

  Вікторія Житна (Кременчук, Україна) |    Завантажити статтю

Мова – це явище, що постійно розвивається. Частина слів переходить у пасивний словник або й зовсім забувається, а досягнення виробництва, науки, техніки, культури викликають до життя нові предмети й поняття. Щоб їх назвати, потрібні нові слова. Вони або запозичуються з інших мов, або витворюються від уже наявних у певній мові за чинними правилами. Суфіксація – найпоширеніший спосіб творення слів у сучасній українській мові. Способом суфіксації творяться іменники, прикметники, дієслова, прислівники. Кожна з цих частин мови має свою систему суфіксоїдів, особливо вона розвинена в іменниках, і прикметниках.