ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЕТИМОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ

  Вадим Бобков (Острог, Україна)  |    Завантажити статтю

Етнонаціональні реалії при тлумаченні ФО мають давню традицію, це дослідження кінця XIX - початку ХХІ ст., зокрема етимологічні та історико-етимологічні коментарі в словниках, пареміологічних та фольклористичних збірках. В цей час розвивається новий підхід до вивчення мовних явищ і вводяться етнонаціональні елементи для опису етимології, які використовували при укладанні збірок М. Номис, В. Даль, І. Франко, С. Адальберг, Б. Грінченко, Ю. Кшижановський, їх застосовували у своїх наукових пошуках Ф. Медведєв, С. Скорупка, Л. Скрипник та ін. відомі дослідники. Проте, дослідження етимологічного характеру (країнознавчого, етнолінгвістичного, лінгвокораїнознавчого) набуло значного розвитку в останні десятиліття (А. Івченко, А. Коваль, Л. Коломієць, М. Толстой, В. Мокієнко, Є. Бартмінський, Я. Адамовський, А. Пайдзінська та ін.).