КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ТА ОЦІНКИ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ЮНИХ ГІМНАСТІВ 7 – 8 РОКІВ

  Андрій Федоряка, Ірина Мохова (Дніпропетровськ, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність: В останні роки в спортивній гімнастиці значно підвищився рівень конкуренції на світовій спортивній арені. Гостріше постають питання, пов’язані з підвищенням ефективності підготовки найближчого спортивного резерву. Серед них не менш важливе значення має питання про ефективний відбір і своєчасне визначення перспективності юних гімнастів [ 2, 3, 5 ]. Практичний досвід свідчить про те, що в спортивній гімнастиці важко здійснити далекий прогноз (на багато років вперед) з достатнім ступенем імовірності. Це пов’язано з нерівномірністю розвитку окремих функцій та рухових якостей у дітей в різні вікові періоди. Як показують наукові дослідження, надійний прогноз може бути здійснений на основі результатів динамічних спостережень за розвитком якостей та здатності, від яких залежить успішність спортивної діяльності на тому чи іншому етапі підготовки. Проблема подальшого розвитку спортивних досягнень полягає не тільки в пошуку нових і удосконаленні традиційних методик тренування, але і в розробці ефективних методів відбору і оцінці перспективності юних гімнастів.