ОЦІНКА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ УЧНІВ 10-Х КЛАСІВ

  Світлана Герасименко, Світлана Запара (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. За останні роки обсяг навчального навантаження учнів зріс настільки, що викликані цим малорухомість, обмеження м’язових зусиль стають причиною захворювань, погіршення фізичного стану та фізичної працездатності [4, 9]. Показники, які характеризують фізичну працездатність, у сучасних підлітків значно нижчі, ніж у їх однолітків 80–90-х років, унаслідок чого близько половини хлопців та дівчат – не в змозі виконувати нормативи фізичної підготовленості, які передбачені шкільною програмою з фізичного виховання.