ОЦІНКА РІВНЯ СОМАТИЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 10-Х КЛАСІВ

  Світлана Герасименко, Світлана Запара (Дрогобич, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Проблема зміцнення, збереження й покращення здоров’я все більш стає актуальною у зв’язку зі зниженням показників фізичного здоров’я дітей та учнівської молоді. За даними вибіркових досліджень 36,4% учнів загальноосвітніх шкіл України мають низький рівень фізичного здоров’я, 33,5% – нижче середнього, 22,6% – середній і лише 6,7% – вище середнього, а 0,8% – високий [6]. Фізичне (соматичне) здоров'я – це стан організму, при якому показники основних фізіологічних систем лежать в межах фізіологічної норми і адекватно змінюються при взаємодії людини з зовнішнім середовищем. Чим вищий рівень фізичного здоров’я, тим менша вірогідність виникнення соматичної патології й простудних захворювань [3, 8].