ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

  Євгеній Лосєв (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Світова економіка початку ХХΙ ст. характеризується кардинальними змінами у визначенні напрямів економічного прогресу. Загальну спрямованість економіки країн у ХХІ ст. за численними прогнозами визначають такі чинники: ефективність науки та впровадження нових технологій, становлення й розвиток нанотехнологій, інтелектуальний і науково-технічний розвиток, інновації та мегафункціональні ноу-хау. Саме у даних напрямах інтелектуальному капіталові приділено провідну роль. Одна з перспективних форм інтелектуального капіталу – нанотехнології.