Огляд сучасних систем ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ, ЇХ РОЛЬ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  Ольга Загоруйко (Біла Церква, Україна) |    Завантажити статтю

Постійне збільшення кількості інформації, необхідної для ухвалення правильного управлінського рішення, призводить до того, що традиційні методи роботи з документами стають неефективними. Це виражається в тому, що керівники не мають в своєму розпорядженні своєчасної і повної інформації про документи, їх стан та історію роботи з ними, а сам процес проходження документів виявляється погано контрольованим.