ЕМОЦІЙНА СТІЙКІСТЬ ЯК ПРОФЕСІЙНА ЯКІСТЬ ПСИХОЛОГА

  Магдалина Барчій (Мукачево, Україна) |    Завантажити статтю

Проблема професійної підготовки особистості майбутнього практичного психолога до ефективної діяльності постійно перебуває у центрі уваги сучасної психологічної науки та суспільства загалом, оскільки з розвитком суспільства безперервно змінюються потреби людей, їх мотиви, цілі, інтереси тощо. Аналіз психолого-педагогічної літератури (Б.Г.Ананьєв, Л.С.Виготський, К.М.Гуревич, В.В.Давидов, А.Елліс, К.Е.Ізард, Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв,С.Л.Рубінштейн, Т.С.Яценко) показав, що рівень успішності студентів вищих навчальних закладів залежить від таких психологічних характеристик, як: інтелектуальні здібності; спеціальні (фахові) здібності; професійний склад мислення; сприймання та емоційна стійкість та саморегуляція.