O‘SMIRLIK DAVRIDA AVTONOMIYANI NAMOYON BO‘LISHINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

  N.B.Ataboyeva, Sh.Saboxiddinova (Toshkent, O‘zbekiston) |    Завантажити статтю

Shaxs individualligi, tashkilotchiligi, mustaqilligi kabi qadriyatlar tizimida o‘zgarishlar bo‘layotgan zamonaviy ijtimoiy madaniy jamiyatda shaxs avtonmiyasiga e’tibor kuchaymoqda. O‘smirlik davri shaxs taraqqiyotidagi muhim va intensiv o‘zgarishlar bo‘ladigan davrdir. Bu davrdagi miqdoriy o‘zgarishlar ijtimoiy moslashuvni taminlaydi. Xususan, avtonomiyani rivojlanishi o‘smirda ota-ona bilan munosabatlarida mustaqillikni, o‘z-o‘ziga ishonchni, o‘z tanlovi asosida harakatlanish kabi jihatlar shakllanadi.