SHATRANJ(SHAXMAT) O`YINLARIDA XOTIRA VA IDROKNING AHAMIYATI

  Xursanqul Tursunmurodov, Iroda Hamroqulova (Samarqand O`zbekiston)  |    Завантажити статтю

Shaxmat-qadimiy, aql idrokli va ajoyib o`yin. Uning paydo bo`lish tarixi V-VI asrlarga oid deyishadi. Hindistonni shaxmat vatani hisoblaydilar. Ko`p kishilar shaxmat o`ynashni sevadilar. Shaxsning psixologik xususiyatlari: jo`shqinligi, qiziquvchanligi, mantiqiy xulosa chiqarish qobiliyati, fantaziyaning rivoji va eng muhimi shaxmat o`ynashni o`rganishga qiziqish darajasiga qarab yosh shaxmatchi shakllanishini belgilovchi ko`nikmalar hosil bo`ladi va uning keyingi sport muvaffaqiyatlari yuz beradi.