ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  Ольга Воронова (Мукачево, Україна) |    Завантажити статтю

У сучасних умовах розвитку незалежної Української держави виникає потреба в моральному удосконаленні суспільства, подальшій його гуманізації та демократизації. У зв’язку з цим необхідними стають нові вимоги до особистісних та професійних якостей майбутніх вихователів та педагогів в загалі. Ці якості мають ґрунтуватися на основі фундаментальних професійних знань, тобто на глибокій професійній компетенції, однією зі складових якої є рівень сформованості комунікативної компетентності, яку часто пов'язують з вивченням комунікативної культури.