ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ДО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В ЕПОХУ АНТИЧНОСТІ

  Галина Петрів (Заліщики, Україна) |    Завантажити статтю

В усі часи земля була є і буде найціннішим багатством кожного народу. Завдячуючи землі людство живе і розвивається, тому про її значущість писали мислителі усіх епох. В епоху античності закладено основи розуміння цінності земельних ресурсів та формування у підростаючого покоління бережливого ставлення до землі. Часові межі античного світу охоплюють період з VII до н.е. до V н.е. та включають систему виховання Стародавньої Греції та Риму.