СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  Наталія Муляр, Наталія Тимошенко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Суспільство витрачає багато зусиль для того, щоби його члени успішно засвоювали культурні надбання: норми, цінності, ідеї, соціальний досвід, використовуючи для цього систему освіти, виховання, різноманітні засоби підтримки культурних стандартів життєдіяльності. Особливу роль у формуванні та становленні особистості, її окремих структур грають: соціальна взаємодія, спілкування та діяльність. Завдяки цим діям відбувається соціалізація особистості. При цьому життя кожної особистості має бути повноцінним, не зважаючи ні на які життєві обставини. Саме у цьому контексті особливу увагу заслуговує соціалізація дітей з інвалідністю.