ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я ЗБЕРІГАННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  Марина Лехолетова (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Актуальність проблеми збереження здоров’я соціального педагога та соціального працівника зумовлена низкою суперечностей, зокрема між суспільною необхідністю в його професійній діяльності, володіння культурою здоров’я та здатністю до її трансляції, а також недостатньою розробленістю наукових основ її формування і відсутністю методик оздоровлення під час навчання у вищих навчальних закладах; природним бажанням людини бути здоровою та її знаннями про здоров’я й уміння його берегти та зміцнювати [6, с. 144]. Соціальні педагоги та соціальні працівники як представники нової генерації педагогічних працівників покликані стимулювати інтерес дітей і молоді до збереження й зміцнення здоров’я, формувати індивідуальну культуру здоров’я школярів, батьків.