ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

  Лілія Єгорова (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

У сучасному світі відбувається постійне збільшення мінімального обсягу знань, необхідного кожній людині, саме тому актуальною проблемою є зміна інформаційно - репродуктивного походу в системі освіти новими педагогічними технологіями. Світова тенденція переходу до дистанційної форми освіти в останні десятиріччя простежується як у зростанні числа освітніх установ, що ведуть підготовку за новими технологіями, так і в зростанні чисельності студентів дистанційної форми навчання.