УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  Катерина Демчик (Кам’янець-Подільський, Україна) |    Завантажити статтю

Реформування сучасної системи освіти дало поштовх до новітніх підходів реалізації освітніх завдань комплексних програм розвитку, виховання і навчання дітей старшого дошкільного віку («Впевнений старт», «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Соняшник», «Українське дошкілля», «Я у світі»). Особливої уваги потребують завдання щодо національного виховання старших дошкільників, тому заняття з образотворчої діяльності варто проектувати на матеріалі народного декоративно-прикладного мистецтва. Загальновідомо, що у системі національного виховання старших дошкільників використовуються невичерпні можливості народного мистецтва у формуванні їхньої особистості на гуманістичних засадах.