ПРО СУТНІСТЬ І СТРУКТУРУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

  Оксана Бульвінська (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасна філософія трактує комунікацію як смисловий та ідеально-змістовний аспект соціальної взаємодії, а основну функцію комунікації – як досягнення соціальної спільності при збереженні індивідуальності кожного її елемента [5, с. 497]. Тобто комунікація – це не просто двосторонній обмін інформацією, комунікація – це посередник, завдяки якому здійснюється функціонування і існування соціальної реальності.