BOSHLANG`ICH SINF O`QUVCHILARINI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASH

  Dilafro‘z Muminova (O'zbekiston) |    Завантажити статтю

Mustaqillik yillarida xalqimiz barcha sohalarda ulkan yutuqlarga erishdi. O‘zbek xalqi o‘z tarixiga yangicha tafakkur asosida yondashish ulug‘ ajdodlar qoldirgan boy ma’naviy merosni o‘rganish sharafiga muyassar bo‘ldi. Mustaqil O`zbekistonning kelajagi ko`p jihatdan barkamol, salohiyatli avlodni tarbiyalashga bog`liq. Ana shunday muhim vazifani amalga oshirish uchun Vataniga, xalqiga, milliy ma`naviyatiga sadoqatli, mustaqil fikrlaydigan erkin, ijodkor shaxsni shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo`nalishlaridan biri bo`lib turibdi.