ВНЕСОК КОНСТРУКТОРА ВАЖКИХ ТАНКІВ Ж. Я. КОТІНА В РОЗРОБКУ ЦИВІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

  Максим Воляник (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Жозеф Якович Котін відомий як видатний конструктор радянської бронетехніки. За розроблення своїх машин Котін отримав визнання,славу та пошану. Ряд робіт науково-популярного характеру кінця XX–початку XXIстоліття окреслюють його внесок як організатора , який зумів використати особливості тоталітарного режиму для просування техніки розробленої під його керівництвом.