КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

  Наталія Овчарова (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Важливим показником, що комплексно характеризує стан діяльності суб’єктів господарювання, враховує фінансові параметри, економічну ефективність та очікувані перспективи його розвитку є вартість підприємства. Ключовим фактором, що впливає на формування вартості суб’єктів господарювання, є достовірна оцінка об’єктів бухгалтерського обліку. Оцінка є основним елементом бухгалтерського обліку, який дає змогу отримати інформацію про майно підприємства та його зобов’язання, що в подальшому знаходить свої відображення в фінансовій звітності підприємства.