Теоретичні основи формування ринку аграрної продукції

  Роман Логоша (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

Аграрний сектор України є одним із найбільших секторів національної економіки, який здійснює визначальний вплив на соціально-економічний стан суспільства та продовольчу безпеку, має вагоме значення для розвитку внутрішнього і зовнішнього ринків, добробуту суспільства. Нині відбуваються суттєві економічні зміни, які відіграють вирішальну роль у подальшому розвитку взаємопов’язаних галузей АПК і підвищенні життєвого рівня населення.