формування та ЗМІНИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ

  Олена Кравченко (Суми, Україна) |    Завантажити статтю

Облікова політика є запорукою дієвої та раціональної організації бухгалтерського обліку. Крім того в умовах впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку державного сектору вона повинна стати незамінним інструментом ефективного функціонування кожної бюджетної установи.