РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ДИНАМІКИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

  Ярослава Коробейникова, Христина Яцишин (Івано-Франківськ, Україна)  |    Завантажити статтю

Сьогодні туризм є найбільш розвинутою та однією з найдинамічніших галузей світової економіки, в якій зайнято близько 10% світових трудових ресурсів і яка виробляє близько 10% світового валового продукту. Про високі темпи зростання дохідності туризму свідчать такі дані: тоді як 1950 р. надходжень від світового туризму становили 2,1 млрд дол. США, то 1998 р. - вже 444,7 млрд дол. США. Річні надходження від світової туристичної галузі становлять 800 мільярдів доларів США і очікується, що цей показник в 2020 році становитиме більше одного трильйону доларів [1]. Україна повинна використати ці можливості для зростання.