ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ

  Олексій Карпіщенко (Суми, Україна)  |    Завантажити статтю

Земля як основний засіб виробництва в сільському господарстві є одночасно засобом і предметом праці. Поряд із іншими чинниками виробництва – працею і капіталом, вона – найважливіший виробничий ресурс, необхідний для життя та діяльності людей. Основні особливості землі – незмінність та просторова обмеженість. Це потребує бережливого відношення до неї, охорони від негативних антропогенних та техногенних впливів. Важливою особливістю землі є також здатність постійно покращуватись в процесі виробництва, при правильному використанні. Тому раціональне землевикористання повинне передбачати комплекс заходів по локалізації та підвищенню родючості ґрунтів.