ТЕХНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА В ПЛАНУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

  Сергій Бороденко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Важливим аспектом реалізації інвестиційного проекту виступає планування впровадження проекту в часі. Адже саме раціональне планування із врахуванням часового аспекту дає можливість раціонально розподілити ресурси необхідні для реалізації проекту, знизити вартість витрат пов’язаних із залучення зовнішнього фінансування шляхом ефективного розподілу витрат в часі, сформувати ефективну систему управління та контролю за проектом.