СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ РАДІАЦІЙНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

  Оксана Нагорнюк (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

В усі часи відношення людей один до одного та їх відношення до природи були показником ціннісної орієнтації суспільства. Сучасне постіндустріальне суспільство виявилося перед альтернативою «або-або»: або зберегти сформований тип діяльності і загинути в екологічній катастрофі, або кардинально змінити його і зберегти природу для життя наступних поколінь. Оскільки другий варіант єдино прийнятний, людству належить перетворити переважаючий руйнівний тип діяльності на нову систему цінностей усвідомлення нових реалій, яка становитиме основу екологічної культури людства.