МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ПРІОРИТЕТ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ІНОЗЕМНИХ МОВ

  Наталя Огородник (Херсон, Україна) |    Завантажити статтю

ХХІ століття характеризується філософським переосмисленням ціннісних орієнтирів освітньої політики. Сучасне суспільство інформаційних технологій на відміну від попереднього індустріального суспільства набагато більше зацікавлене у самодостатніх особистостях, здатних самостійно й активно діяти, гнучко пристосовуватися до змінюваних умов оточуючого середовища. Звідси й зміна освітньої парадигми: освіта ХХІ століття – це освіта для людини.