ХУДОЖНЬО-СМИСЛОВІ УЯВЛЕННЯ В ІНТЕРПРЕТАЦІІ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ МУЗИКИ

  Лі Ює (Одеса, Україна) |    Завантажити статтю

На сучасному етапі розвитку мистецької педагогіки аксиомічним є твердження щодо поліфункціональності мистецтва. Особливої уваги з педагогічної точки зору заслуговують можливості мистецтва щодо реалізації ним світоглядної функції. Механізм її дії обумовлено тим, що мистецтво, впливаючи на емоційно-чуттєву сферу особистості одночасно інтенсифікує процеси мислення, оцінювання та рефлексії. Це сприяє досягненню основної мети освіти, яка полягає в актуалізації загальнолюдських та суспільнозначущіх цінностей, гармонізації світосприймання особистості.