АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  Микола Попов (Київ, Україна)  |    Завантажити статтю

Мале підприємництво є соціально важливою і демократичною формою ведення бізнесу, його розвиток створює сприятливі умови для оздоровлення економіки, оскільки розвивається конкурентне середовище, створюються додаткові робочі місця, розширюється споживчий сектор, відбувається наповнення бюджетів усіх рівнів. Так, суб’єкти малого підприємництва (далі – СМП) країн ЄС створюють приблизно 50% доданої вартості в промисловості, забезпечують майже половину усього товарообороту та створюють робочі місця для 2/3 усіх зайнятих. В Україні ці показники значно меньші: СМП створюють приблизно 10% доданої вартості, забезпечують лише до 17% товарообороту та створюють робочі місця для близько 27% працюючих.