ДІЯЛЬНІСТЬ О. І.  Неровецького В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1941-1944 рр.)

  Галина Михайленко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

Академік Олександр Інокентійович Неровецький (1884-1950 рр.) був одним із видатних діячів науки з індустріалізації будівництва та будівельної промисловості, організатором упровадження у будівництво нової техніки, керівником багатьох проектів у галузі залізничного, промислового та цивільного будівництва в Україні у першій половині ХХ століття.