ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

  Катерина Савета, Олена Файчук (Миколаїв, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасний розвиток українського суспільства вимагає змін особистостей і суспільства в цілому у всіх сфера життя. Перед Україною стоять виклики, гідно вирішити які вона зможе лише змінивши пріоритетність – з економічної складової на людський капітал. Наразі, брак матеріальних і фінансових ресурсів проявляє головний потенціал вирішення проблем – інтелектуальне багатство української нації. Політична свідомість – важлива складова особистості, необхідна для свідомого і повноцінного функціонування в суспільстві і державі.