ЙОЗЕФ ЛАНГ ТА ЙОГО МАКРОЕКОНОМІЧНІ МОДЕЛІ

  Наталя Пасічник (Кіровоград, Україна) |    Завантажити статтю

В першій чверті ХІХ ст. економічна та фінансова проблематика почала викладатися у новоствореному Харківському університеті – першому університеті Наддніпрянської України і другому в сучасних межах нашої держави. Утвердження на вітчизняних теренах економічної науки та науки про фінанси відбувалось у тісній взаємодії з провідними тенденціями розвитку тогочасної європейської науки. Значну роль у становленні фінансової та фінансово-правової науки як самостійної сфери наукових досліджень на початку ХІХ ст. відіграли представники так званої російсько-німецької школи – іноземні, переважно німецькі, наукові діячі, запрошені до викладання в Харківському університеті. У межах даної статті наведемо фрагменти біографії німецького науковця Йозефа Ланга (Ioseph Lang) (1775 (або 1776) – 1820), який викладав у Харківському університеті економічні і фінансові дисципліни, та охарактеризуємо розроблені ним макроекономічні моделі суспільного відтворення, які за формою представлення набагато випередили свій час.