XYZ - МЕТОД В АНАЛІЗІ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА

  Марина Тадеуш, Ірина Мельник (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

Аналіз сучасних досліджень визначив, що в сучасних економічних умовах реалізація продукції є сукупністю взаємопов’язаних і взаємодіючих видів діяльності. Результат цього процесу напряму пов'язаний з тим, що відбувається у внутрішньому та зовнішньому середовищі підприємства. Для здійснення безперебійної виробничо-господарської діяльності будь-якого підприємства необхідно мати певний запас сировини, матеріалів та інших матеріальних цінностей, які використовуються в процесі виробництва. На підприємстві запаси займають особливе місце не лише у складі майна підприємства, а й у структурі витрат, оскільки вони є однією з основних складових при формуванні собівартості готової продукції. Виходячи з цього, актуальним є вивчення основних етапів та методів аналізу виробничих запасів на підприємстві.