БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

  Діана Солоніна ( Київ, Україна) |    Завантажити статтю

В умовах економічної кризи сьогодення дуже важливим є питання бюджетної системи України. Бюджетна система будь-якої країни формувалася не один рік та під впливом різних факторів. Перш ніж характеризувати бюджетну систему треба визначити поняття “бюджету”. Бюджет – це сукупність всіх бюджетів країни, які перебувають у постійній взаємодії та створюють цілу систему [2]. Деякий час термін “бюджет”трактували як шкіряний мішок, але з часом його розуміння та використання змінилося. Сьогодні поняття бюджету має декілька тлумачень. Першим є те, що бюджет- план розпису доходів та видатків держави, а друге це грошові відносини, що виникають між державою та різними суб’єктами господарювання з приводу розподілу чи перерозподілу грошових ресурсів.