РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

  Людмила Деденко (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

В тезах доповіді досліджено діяльність банківських установ з розрахункових операцій, теоретичні основи розрахункових операцій банків в Україні. Розглянуто законодавчі та правові акти у розрахунковому обслуговуванні. Запропоновано впровадження нового рівня сервісу клієнтів з метою зниження рівня банківських ризиків. Найбільш перспективними операції з готівковими коштами стають безготівкові розрахунки (вони сягають понад 80% грошового обороту). Порядок організації безготівкових розрахунків в господарському обороті України, принципи його організації викладені в Інструкції № 7 «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України», затвердженій постановою Правління Національного банку України від 02.08.96 за № 204 із урахуванням змін, затверджених Постановою НБУ від 31.12.97 за № 473. [1] Розрахункові обслуговування клієнтів - це одна із трьох базових операцій банку, яка класифікує їх як фінансові установи, що називаються банками і спрямовані на забезпечення взаємних розрахунків між учасниками господарських відносин.