КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

  Віктор Бабіченко (Кременчук, Україна) |    Завантажити статтю

Сучасний етап розвитку глобальної економіки характеризується суттєвими трансформаціями, визначальною ознакою яких є безпрецедентне зростання кількості та значення інформаційних потоків. Фактично інформація перетворилася на один із ключових факторів конкурентної боротьби як на рівні держав, так і на рівні підприємницьких структур, окремих індивідуумів. Зважаючи на стрімкий розвиток технологій, поняття «інформаційна економіка» набуло реальних обрисів не тільки в економічно розвинених, але й більшості інших країн.