ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

  Наталя Якуніна (Дружківка, Україна) |    Завантажити статтю

Під інформаційною безпекою розуміється захищеність інформації та підтримання її інфраструктури від будь-яких випадкових або зловмисних дій, результатом яких може бути нанесення збитку самої інформації, її власникам або підтримуючої інфраструктури. У сучасному соціумі інформаційна сфера має дві складові: інформаційно-технічну (штучно створений людиною світ техніки, технологій тощо) та інформаційно-психологічну (природний світ живої природи, що включає і самої людини). Відповідно, в загальному випадку інформаційну безпеку суспільства (держави) можна представити двома складовими частинами: інформаційно-технічною безпекою і інформаційно-психологічної (психофізичної) безпекою [1].