ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА

  Віталій Шовкун (Херсон, Україна) |    Завантажити статтю

Активний розвиток цифрових технологій суттєво впливає на всі складові життя сучасного суспільства, зокрема, змінюється перелік спеціальностей та вимоги до професіоналів в кожній з галузей. Все більш затребуваними на ринку праці є спеціалісти інженерних спеціальностей (програмісти, електронники, інженери та ін.) та гуманітарії, які гарно розуміють особливості роботи галузі високих технологій, зокрема ІТ-сфери (менеджери з персоналу, психологи, маркетологи, фахівці зі створення реклами та ін.). Саме з метою зацікавлення дітей у вивченні дисциплін природничо-математичного циклу, який традиційно вважається більш складним для засвоєння, виник такий підхід, як STEM-освіта (Science Technology Engineering Math), який включає зокрема основи робототтехніки. Саме інформатика носить інтегративний характер та має інструментарій для підвищення мотивації школярів до навчання взагалі та поглибленого вивчення математики, основ програмування, фізики та інших предметів.