УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

  Анастасія Паюнова (Артемівськ, Україна)  |    Завантажити статтю

Зміни, що відбулися в останні роки в економічній, політичній і соціальній сфері життя як усередині країни, так і в галузі міжнародних відносин, зумовили необхідність готувати молодих фахівців економічного профілю до всіх труднощів становлення в умовах конкуренції на ринку праці. Сучасному суспільству потрібні компетентні фахівці економічного профілю, які можуть приймати відповідальні рішення в різних ситуаціях, здатні до співпраці, відрізнятися мобільністю, динамізмом, конструктивністю, володіти почуттям відповідальності за долю країни, успішно брати участь у розвитку економіки. Необхідність реалізації перерахованих завдань вимагає від системи вищої професійної освіти удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю, здатних вирішувати їх кваліфіковано. Українська система вищої економічної освіти готує фахівців широкого профілю в галузі регіональної економіки, державного управління та менеджменту, маркетингу, фінансів, банківської справи, інновацій та підприємництва. У той же час виявляється дефіцит у кваліфікованих компетентних фахівцях економічного профілю, що володіють не тільки професійними знаннями, вміннями та навичками, а й особистісними якостями, необхідними для розвитку економічних відносин.