СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

  Ірина Веретенко (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Актуальність профілактики девіантної поведінки зумовлена наявністю відхилень в поведінці дітей та учнівської молоді від соціокультурних норм, прийнятих українським суспільством. Аналіз наукових досліджень дозволяє нам визначити основні причини виникнення девіантної поведінки дітей та учнівської молоді: деструктивна взаємодія між членами сім’ї, сварки, різні форми насильства, різні види залежності, матеріальна незабезпеченість, безробіття, розлучення, бездоглядність, приналежність до неформальних угруповань, субкультури дитини; прагнення до нових вражень та почуттів, шкідливі звички молодого покоління, низький рівень сексуальної культури та ін. Великі ризики для фізичного та духовного здоров’я дітей та учнівської молоді несуть сучасні комп’ютерні ігри, Інтернет, теле, відео продукція з демонстрацією насильства, статевої розпусти. Слід звернути увагу на той факт, що за останні роки в нашому суспільстві спостерігається зростання кількості дітей з комп’ютерною, алкогольною, наркотичною залежністю; задіяних в протиправній діяльності, дитячій проституції тощо.