ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ФІРМ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  Ігор Фалат (Рівне, Україна)  |    Завантажити статтю

Вступ. В умовах ринкової економіки туристичні фірми усвідомлюють необхідність впровадження нових товарів та послуг. На сучасному етапі розвитку туристичної діяльності істотне значення має створення й ефективне використання системи інноваційного менеджменту. Незважаючи на складне економічне становище більшості туристичних підприємств, в сучасних умовах проявляється тенденція до посилення їх інноваційної активності, особливо в галузі технологічних інновацій.