ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ

  Марина Тадеуш, Ірина Мельник (Вінниця, Україна) |    Завантажити статтю

Переробка давальницької сировини між підприємствами-резидентами характеризується досить високим рівнем в сучасних умовах. Підприємства-замовники, вступаючи у відносини з приводу переробки давальницької сировини хочуть отримати максимум прибутку від продажу готової продукції або, як правило, мінімізувати витрати. А власники виробничих ресурсів, за рівних умов, намагаються отримати якомога більшу плату за використання цих ресурсів. За витрачену працю виконавці також намагаються отримати більш високий прибуток. Не дивлячись на багатий досвід роботи з давальницькою сировиною, в багатьох галузях промисловості, на практиці виникають численні питання, пов'язані з веденням бухгалтерського обліку таких господарських операцій, оскільки на законодавчому рівні не розроблено єдиної методики ведення бухгалтерського обліку операцій з давальницькою сировиною.